среда, 25 мая 2016 г.

Konstrukcja sztachety z plastiku na plot i bramę ze sztachetek nie zada pozwolenia na to oraz komunikowania tego faktu starostwu powiatowemu nie licząc szczególnych przypadków.

Konstrukcja ogrodzenie plastykowe na ogrodzenie i furtkę ogrodzeniowa nie zada pozwolenia na budowę ani zawiadamiania tego faktu do urzędu poza szczególnymi przypadkami.

Ogrodzenia PVC na ogrodzenie i furtę sztachetowa nie przewyższające wielkości 2,2 m stawiane miedzy dwoma graniczącymi działkami nie potrzebują żadnych formalności urzędowych. Tyczy się to tez ogrodzeń chwilowych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia potrzebuje:
  1. stawiamy ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych a także pozostałych miejsc publicznych (nie tyczy się to płotów przy drogach prywatnych a także wew. nie będących drogami powszechnymi)
  2. stawianie płotu przekraczającego 2,2 m wielkości bez względu na umiejscowienie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia stawiania plotki z Winylu na plot i furtkę ogrodzeniowadokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym ewentualnie urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamiaru stawiania płotu powinno zawierać rodzaj ogrodzenia, metodę przeprowadzenia jego instalacji a także zaplanowany termin zapoczątkowania budowy.
  5. Prócz zgłoszenia trzeba doczepić deklaracje o prawie do dysponowania posiadłością w zamiarach budowlanych oraz jeśli jest to zadane przez starostwo szkic ogrodzenia.

Od czasu do czasu do stawiania balustrady plastykowe na ogrodzenie i furtę ze sztachet zadane są ponadplanowe uzgodnienia tj. np. zgoda zarządcy drogi na miejsce wjazdu.

Budowę płotu wolno rozpocząć po 30 dobach od chwili zgłoszenia planowania jego budowy, o ile biuro nie wniesie przedtem sprzeciwu. Protest może zaistnieć w sytuacji, jak zamierzane balaski z plastyku na plot i furtę sztachetowa jest niekompatybilne z uzgodnieniami tutejszego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasie drogowym planowanej szosy. W przypadku jak projektowane ploty PCV na ogrodzenie i furtkę ze sztachetekprzypadkiem może zagrażać bezpieczeństwu ludzi albo mienia, np. poprzez ograniczanie widoczności, budowa takiego ogrodzenia może wymagać zdobycia pozwolenia na jego budowę. Zgłoszenie zamiaru stawiania płotu jest ważne przez czas dwóch lat. Brak rozpoczęcia robót przez ów okres skutkuje unieważnieniem zgłoszenia oraz w przypadku chęci wybudowania ogrodzenia konieczne staje się kolejne zgłoszenie tego faktu.

Комментариев нет:

Отправить комментарий